Alusio

Alusio adalah gaya bahasa yang menggunakan peribahasa yang maksudnya sudah dipahami umum.

Dalam bergaul hendaknya kau waspada; jangan terpedaya dengan apa yang kelihatan baik di luarnya saja. Segala yang berkilau bukanlah berarti emas.

Gaya Bahasa


TERBARU

KALIMAT

KATA

EJAAN

Belum ada artikel