Hiperbolisme

Hiperbolisme adalah gaya bahasa penegasan yang menyatakan sesuatu hal dengan melebih-lebihkan keadaan yang sebenarnya.

Suaranya mengguntur membelah angkasa.
Air matanya mengalir menganak sungai.

Gaya Bahasa

TERBARU

KALIMAT

KATA

EJAAN

Belum ada artikel