Objek Langsung

Objek langsung atau objek pertama atau objek (O) saja adalah objek yang terkena tindakan verba transitif.

Objek

TERBARU

KALIMAT

KATA

EJAAN

Belum ada artikel