Objek Taklangsung

Objek taklangsung atau objek kedua atau pelengkap (Pel) adalah objek yang menerima hasil tindakan atau menjadi sasaran tindakan verba transitif. Objek taklangsung atau objek kedua atau pelengkap ini disebut juga penerima atau objek benefaktif.

Objek

TERBARU

KALIMAT

KATA

EJAAN

Belum ada artikel