Parafrasa

Parafrasa adalah gaya bahasa penguraian dengan menggunakan ungkapan atau frasa yang lebih panjang daripada kata semula. Misal, pagi-pagi digantikan ketika sang surya merekah di ufuk timur; materialistis diganti dengan gila harta benda.

Ketika mentari membuka lembaran hari, anak sulung Pak Sastra itu melangkahkan kakinya ke sawah.

Gaya Bahasa

TERBARU

KALIMAT

KATA

EJAAN

Belum ada artikel