Subjek

Subjek atau pokok kalimat adalah bagian kalimat yang menjadi pokok pembicaraan atau masalah pokok. Subjek dapat berupa kata benda (nomina), kelompok kata benda (frasa nominal), atau klausa. Selain itu, subjek dapat pula disertai kata itu. Subjek dapat dicari dengan menggunakan kata tanya siapa atau apa. Kata tanya siapa digunakan untuk mencari subjek yang berupa orang atau sesuatu yang bernyawa, sedangkan kata tanya apa digunakan untuk mencari subjek yang bukan berupa orang atau sesuatu yang tidak bernyawa.

  • Bandung pernah menjadi lautan api. (S=N)
  • Gunung Merapi berdekatan letaknya dengan Gunung Merbabu. (S=FN)
  • Gunung Krakatau yang pernah meletus tahun 1825 kini mulai terbatuk-batuk. (S=FN {klausa})

Subjek

TERBARU

KALIMAT

KATA

EJAAN

Belum ada artikel